17 Ιουνίου 2018
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι

18 Ιουνίου 2018
Νηστεία -Επιτρέπεται ψάρι

19 Ιουνίου 2018
Νηστεία -Επιτρέπεται το ψάρι

20 Ιουνίου 2018
Νηστεία

21 Ιουνίου 2018
Νηστεία -Επιτρέπεται το ψάρι

22 Ιουνίου 2018
Νηστεία

23 Ιουνίου 2018

Νηστεία-Επιτρέπεται το ψάρι

footer
  • Παρασκευή 22 Ιουνίου

    Ευσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος και Ζηνά μαρτύρων

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ