Πρόεδρος Ιερέας Κωνσταντίνος Κρυπωτός
Αντιπρόεδρος Χρυσάνθη Γεώργα
Ταμειας Ευαγγελία Χαραμή
Γραμματέας πρεσβυτέρα Αμαλία Κορίνη
Μέλος Βασίλειος Δελαστίκ

footer
  • Τετάρτη 25 Απριλίου

    Μάρκου του Ευαγγελιστού

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ