Χρονολογικός πίνακας με τους Επιτρόπους του Ιερού Ναού μας

2003-2005  Καμαρινός Σπυρίδων , Πρωτόγηρος Παναγιώτης, Θερμογιάννης Χρύσανθος, Βουνελάκης Γεώργιος

2005-2008  Καμαρινός Σωτήριος , Καμαρινός Σπυρίδων , Κλινάκης Εμμανουήλ, Χαραμής Γεώργιος

2008-2011  Καμαρινός Σωτήριος , Καμαρινός Σπυρίδων , Γιαννούκος Δημήτριος, Χαραμής Γεώργιος

2011-2014  Γιαννούκος Δημήτριος, Βασίλειος Δελαστίκ, Αρκούδης Δημήτριος , Χαραμής Γεώργιος

2014-2017  Ξυδιάς Ιωάννης, Δελαστίκ Βασίλειος, Σγαρδέλης Λύσανδρος, Κρητικός Νεοκλής

2017-2020  Κοντάκος Παναγιώτης, Δελαστίκ Βασίλειος, Φρισίρας Βασίλειος, Μπέλεσης Ιωάννης


Εκτύπωση   Email