Παραίνεση των αγίων πατέρων για προκοπή στην τελειότητα

Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:

<<Όποιος ελεεί το φτωχό δανείζει το Θεό, με βέβαιη επιστροφή του δανείου του>>
.

Περί γάμου. Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος - Αγιορείτικα