ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

240401Θρηνεῖς Ἰησοῦ, τοῦτο θνητῆς οὐσίας.
Ζωοῖς φίλον σου, τοῦτο θείας Ἰσχύος.


Εκτύπωση   Email